Behöver Ni hjälp inom

Programmering:

Vi kan
* C#, C++, C, Java, Pascal, VB, JavaScript
* PowerBuilder, Paradox, Access
* HTML - design & kodning, XML, XSLT
* Användargränssnitt, Use-Cases
* Databasmodellering, PL/SQL, Transact/SQL
* Finansiell realtidsdata; Reuter, Tibco, SIX mfl

Utbildning:


Vi erbjuder
situationsanpassad och
tillämpad utbildning
för alla från föreningar
till börsnoterade företag.


Rådgivning:Vi har erfarenhet av
* IT - marknad och teknik
* Ekonomistyrning, Beslutsstöd
* Finansiell värdering och analys


Home | Contact us | Customers | Services | Tools